Hoofdpagina

Spiritueel

De pagina spiritueel toont verschillende spirituele onderwerpen.


Wat is een medium ?

Een medium is een persoon die zijn mediamieke gevoeligheid ten dienste stelt van de
uitwisseling tussen twee werelden.
Het leven hier op aarde en de geestelijke wereld ( Gene Zijde).
Het medium bezit een bepaalde gevoeligheid, die het mogelijk maakt dat er communicatie kan plaatsvinden tussen hem en de geestelijk wereld.
Het medium is een kanaal. Hij stelt zijn stem of lichaamsbewustzijn beschikbaar voor de geestelijke wereld.
Het medium heeft een open bewuste geesteshouding, waardoor hij bewust en met toestemming een intelligentie de ruimte geeft om gebruik te maken van zijn bewustzijn.

Een medium werkt samen met zijn Gidsen en helpers. Dat kunnen overleden familieleden zijn, de vaste Gids die vanaf zijn geboorte bij hem is of een van zijn overleden vrienden.
Het medium raakt diep ontspannen, maakt de afspraak dat hij alleen informatie van het Licht wil ontvangen en vraagt zijn Gidsen bij zich voor begeleiding.

Het medium stemt zich af op de hulpvrager. En zo zal hij via zijn Gidsen en helpers zuivere informatie doorkrijgen die voor de hulpvrager van groot belang zijn en hem ondersteunen
in zijn levensprocessen. Het medium zal met bewijzen komen uit het verleden, bijzonderheden kunnen vertellen die alleen bij de hulpvrager bekend zijn.
Ze zullen de hulpvrager belangrijke informatie kunnen geven over dierbare overledenen, moeilijke onopgeloste problemen, vermissingen of over moeilijke situaties in het Hier en Nu.

Belangrijk is dat het medium zijn eigen gedachtestroom kan stoppen, het ego aan de kant kan zetten en alleen duidelijk en heldere boodschappen vanuit het Licht doorgeeft.
Daarbij mag hij adviseren of iemand de weg wijzen, maar niet manipuleren of de ander zijn wil opleggen.
De hulpvrager is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en is vrij in zijn keuzemogelijkheden.

Ieder medium heeft zijn eigen gaven.
De een is heldervoelend. Dit medium is dan gevoelig voor emoties, sferen, ziekten, pijnen en lichamelijk en geestelijke sensaties.

De ander is helderwetend. Het medium krijgt dan informatie ingegeven die hij eigenlijk niet kan weten. Bijvoorbeeld dat iemand ziek is en over zal gaan, dat iemand ander werk zal krijgen,of dat iemand in verwachting is, terwijl de persoon het zelf nog niet weet. Helderwetendheid is in zekere zin dat de Gidsen hun gedachten doorgeven en in taal communiceren.

Weer een ander medium is helderhorend. Een helderhorende ontvangt paranormale informatie in de vorm van subtiele geluiden, woorden en ideeën, die waargenomen en geďnterpreteerd worden in de auditieve centra van de hersenen. Sommige mensen zeggen stemmen te horen die hun directe informatie geven over henzelf, of over de behoeften, gevoelens, handelingen en beweegredenen van andere mensen.

Ook zijn mediums soms helderziend. Helderziendheid is veelomvattend. Men kan de toekomst zien, beelden en symbolen, men ziet entiteiten, de menselijke aura, natuurwezens, orbs en symbolen. Soms ziet men delen van het menselijk lichaam of organen om een ziekte te duiden. Ook ziet men energiebollen en lichtlijnen.
Weer een ander medium is helderruikend. Hij krijgt zijn informatie door uit het verleden, heden en toekomst door middel van geuren. Bijv. door middel van een bep. parfum, sigaretterook of gaslucht.

Daarnaast is er het channelen. Dat is dat de Gidsen rechtstreeks door het medium werken of praten. Ook door automatisch schrift.

De gaven van een medium lopen door elkaar …ze zijn niet begrensd. De zintuigen zijn vaak uitermate gevoelig en daardoor geschikt om informatie vanuit de Lichtwereld te ontvangen.
Een geoefend medium krijgt boodschappen door, vertaalt en interpreteert ze
en zal altijd proberen om de mens inzicht te geven in zijn situatie of leven in positieve zin.

Als wij het schild van onze persoonlijkheid kunnen afleggen dan kan het medium in ons zijn werk doen.

Het medium werkt met de spiegel van de plexus solaris ( zonnevlecht) die de ethersfeer via de gevoelige zenuwen van de sensitieve mens weerkaatst.
Zuiverheid en heelheid van het medium zal het niveau bepalen van de boodschappen die doorkomen.

En het medium zal zichzelf blijven ontwikkelen en steeds deskundiger worden om de doorgekomen informatie te begrijpen, te interpreteren en over te brengen.

Annelies ©

Submenu

< © Annelies van Rheenen >