Hoofdpagina

De innerlijke rechter

 
Velen onder ons hebben de behoefte om zichzelf te straffen en de vonnissen die geveld worden zijn soms erg zwaar.

Voor vergissingen, fouten en flaters veroordelen we onszelf tot zware dwangarbeid en straffen.

We gaan gebukt onder schuldgevoelens en wijzen onszelf af.
 
Altijd is er die wijzende vinger die ons terechtwijst.

We doen het nooit goed genoeg.

Deze destructieve tendensen zijn uitermate schadelijk en storend
voor ons zielenleven.

Wanneer we weer eens in de beklaagdenbank zitten van onze onopgeloste schuldgevoelens en onze innerlijke rechter
ons weer veroordeelt voor onze fouten en gebreken,
kunnen we als we willen eerst eens luisteren naar die rechter.

We worden ons dan bewust van wat die rechter innerlijk teweegbrengt.

Deze rechter voedt ons negatief, overdrijft en creeërt angst.

We kunnen ons losmaken van die belastend en veroordelende stemmen.

We mogen zijn wie we zijn.

We kunnen er voor kiezen om de veroordelende strenge rechter niet langer meer toe te laten,
maar om een liefdevolle milde raadgever uit te nodigen.

Deze rechter heet Liefde.
Deze rechter kijkt met tederheid en begrip
naar wie we zijn.

Deze rechter oordeelt en veroordeelt niet,
want iedereen is goed zoals hij is.

Hij zal ons leiden naar meer ruimte in onszelf en naar
wijsheid.

Liefde voor onszelf hebben , betekent
ook liefdevoller naar anderen toe kunnen zijn.

En de liefde die je zaait komt weer bij je terug.

Annelies< © Annelies van Rheenen >