Hoofdpagina

Healingdag


Op zaterdag 25 november 2017 van 11.00 u tot 17.00 u was de healingdag in het kleine Veluwse dorpje Kootwijk.

 De opkomst was groot en de sfeer en ontmoetingen waren hartverwarmend.

Gastsprekers deze dag waren :


       René Meinema van Trainingcenter Innervoice uit Haarlem.    
       https://www.trainingcenterinnervoice.nl/


Marjan Kuiper van praktijk  Enervi uit Apeldoorn.
http://enervi.nl/


Evert Top van praktijk  Etopius uit Voorthuizen.
 http://www.etopius.nl/


En Frank Bol van praktijk de Energiebol uit Amersfoort
http://energiebol.nl/


We beginnen deze healingdag met René Meinema met de lezing “ Balans en Bewustwording “.Gelukkig word je als je in balans kunt zijn….hoe het Universum reageert op de gedachten die je uitzendt.
René heeft uitgelegd wat gedachtekracht is en hoe de wet van Aantrekking ons kan helpen om het positieve in ons leven aan te trekken.
 De wet van aantrekking kunnen we  beter leren begrijpen door onszelf te zien als een magneet die de essentie van alles waar je aan denkt en alles wat je voelt, naar zich toe trekt.
Hij vertelde ons hoe belangrijk het is om onze wensen zuiver te houden en te voeden vanuit ons gevoel, zonder daarbij veel te verwachten.
 Om te leren luisteren naar ons hart, (ons gevoel en onze intuïtie), i.p.v. wat ons hoofd (en onze gedachten) ons vertelt. Yin en Yang is niet zomaar een kreet of een op zichzelf staand symbool….het betekent werkelijke balans.Dat kunnen we (ook) bereiken door onszelf volledig te accepteren in wie en wat we zijn.
Maar ook door ons bewust te zijn van dingen zoals ze gebeuren, onze gedachten in komen en hoe anderen spiegelen….wat onze frequentie doet stijgen of naar beneden haalt.Na de pauze gaf Marjan Kuiper van Praktijk Enervi een presentatie over Acces Bars.Acces bars is een gemakkelijke manier om beperkende spanningen, emoties, overtuigingen en conclusies los te laten, waardoor mensen anders tegen het leven aankijken en beter in hun vel komen te zitten.
De bars ( het engelse woord voor staven) zijn energiebanen op en in het hoofd.
 De verschillende energiebanen zijn verbonden met diverse gebieden in ons leven.
Om er een paar te noemen: geld, veroudering, sexualiteit, vreugde, heling en creativiteit.
Marjan heeft tijdens haar presentatie twee mensen uitgenodigd om een korte acces-bars-sessie te ondergaan…en gaf daarbij uitleg.
De 32 punten op het hoofd worden dan zacht aangeraakt door de getrainde beoefenaar, waardoor de banen tussen de punten gaan stromen en de elektrische lading (vastzittende energie) kan worden losgelaten.
 Daardoor kan de spanning van gedachten, overtuigingen, emoties, oordelen en standpunten worden opgeruimd.
Naast rust, ruimte en ontspanning in het hoofd en in het lichaam kan een Bars® sessie dynamische veranderingen bieden op alle gebieden van het leven.


Evert Top van praktijk Etopius verzorgde deze dag de lezing :
“Op weg naar Heelheid met homeopathie en natuurgeneeskunde “.


 


Hij vertelt deze middag over de ondersteunende en stimulerende werking van homeopathische middelen en natuurgeneeskundige behandelingen op het ontwikkelingspad naar Heel-zijn.

Hij legt eerst het e.e.a. uit over het proces van heel-worden aan de hand van een schematische voorstelling van ons bewustzijn, van onze persoonlijkheid (zie afbeelding).Doorgaans identificeren we ons met de buitenste laag, het ego. Dit is een staat van afgescheidenheid (met alle narigheid van dien). Het doel is dus om te komen tot Heelheid, dat te ervaren is in het centrum, in de Geest, de Zon, het hogere Zelf. De kunst daarbij is om de inhoud van de “ellende-laag” (blokkades, trauma's, verdrongen emoties, karma) op te lossen en op te ruimen. Hierdoor wordt de krachtige energie van de Geest in het ego steeds meer merkbaar. Dit uit zich onder meer in het gevoel van sterker worden, gevoel van leven, licht en liefde. Er wordt meer  vreugde en vrijheid ervaren.
Bij dit immense proces kunnen homeopathie en natuurgeneeskunde een stimulerende en ondersteunende rol spelen. Homeopathische middelen activeren de levenskracht (aspect van de Geest) om de blokkerende energiepatronen (in de 'ellendelaag') te herstellen. De 'wikkels' als  gevolg van 'oud zeer', erfelijke belasting, medicatie-verstoringen, etc. worden geleidelijk aan verwijderd.
Ook geneeskrachtige planten, reinigingskuren en cupping kunnen deze ontwikkelingsweg versnellen: Door de ontgiftende werking worden afvalstoffen afgevoerd, waardoor  de energie weer kan gaan stromen.  Hierbij is het uitgangspunt: Bij stagnatie (door aanwezigheid van afvalstoffen) ontstaan er klachten. Als het stroomt dan is er geen ziekte, dan is er heelheid. Panta rhei.


 

We sluiten deze  middag af met Frank Bol van Spirituele  praktijk 'De Energiebol' uit Amersfoort  met een Groepsengelenhealing.We hebben Frank Bol bereid gevonden om op deze bijzondere dag een groepsengelenhealing te verzorgen.
Eerst zet Frank samen met ons een energetisch veilige ruimte op, waarna hij ons samen met de engelen een engelenhealing geeft.
Frank is hierbij de schakel tussen de deelnemers en de Lichtwereld en zorgt ervoor dat de healing zal plaatsvinden.
Ons energieveld wordt gezuiverd van lagere energieën om daarna weer opgevuld te worden met zachte, krachtige en liefdevolle engelenenergie.
Verlichting en heling van blokkades en ongemakken op emotioneel fysiek, mentaal en karmisch niveau kunnen dan plaatsvinden.
Tijdens de healing mogen we ontvangen wat we op dat moment nodig hebben.
 De ervaringen na een healing zijn dan ook uiteenlopend.
Voor de een betekent het rust en ontspanning… de ander voelt zich opgeladen.
Soms wordt  de oorzaak van een klacht opgelost…pijn kan verminderen of verdwijnen of  de groepshealing zet een proces in gang.
Soms kunnen de effecten pas later duidelijk worden of opvallen.

We bedanken onze helpers vanuit het Licht, alle gastsprekers en de deelnemers voor hun aanwezigheid op deze bijzondere dag.


Annelies van Rheenen ©
< © Annelies van Rheenen >