Hoofdpagina


Voor zaterdag 23 augustus heeft onze groep René Meinema van Spiritual Powerbuster uitgenodigd om iets te komen vertellen over Leven en Healing vanuit Puur Bewustzijn.


http://www.spiritual-powerbuster.nl/


Het is een herfstachtige dag met zomerse temperaturen. Binnen is het aangenaam en gemoedelijk.


Maar eerst iets meer over René zelf :

René Meinema

"Al vele jaren bewandelt René het spirituele pad en heeft zich vooral beziggehouden met energetische healingvormen. Eind 2012 is hij zich gaan verdiepen in healing door bewustzijn. Dit is hij ook in de praktijk gaan uitvoeren en was verbluft door de geweldige resultaten. Tijdens het praktiseren kwam hij er al snel achter dat het uitstekend te combineren is met energetische healing. De lezer zal haar/zijn eigen kracht op simpele wijze ontdekken."


Workshop

In deze cursus wordt de aandacht gevestigd op ons gevoel, ons BewustZijn. We leren hoe we ons BewustZijn kunnen gebruiken in onze dagelijkse bezigheden. Het is van het grootste belang dat we leren ons gevoel te kennen, te vertrouwen en te volgen bij alles wat we doen. Leven en “Healing” vanuit Puur BewustZijn geeft al aan dat het met alles te maken heeft met waar we dagelijks mee bezig zijn. Werken houdt niet alleen in “werken voor de baas of je bedrijf” maar werken houdt ook in lekker in de tuin bezig zijn, hobby's, boodschappen doen, kortom alles waar we onze dagen mee vullen.
En bij dat alles kunnen we ons gevoel niet uitsluiten. Sterker nog, we kunnen het ons nog meer veraangenamen door ons gevoel daarin en daarbij te volgen en te vertrouwen.
Als we dat kunnen, leven we in Puur BewustZijn. Immers, alles wat we doen kunnen we samenvatten door één woord: LEVEN!


Doel:

Als je kunt werken en leven vanuit gevoel en weet hoe je gevoel te herkennen en te vertrouwen, zal dit het leven een stuk aangenamer maken. Met name door de wetenschap dat je alles zelf beďnvloed en creëert vanuit je zuivere bewustzijn. Het helpt je in te schatten in bepaalde situaties en laat je altijd datgene doen wat goed voor je is. Alles gebeurt met een reden. Je gevoel zal je daarbij ondersteunen.


Boek

René heeft een boek geschreven over “Leven en “Healing “vanuit Puur Bewustzijn”. Het boek is een duidelijk en eenvoudig handvat om connectie te maken met het eigen bewustzijn. Hierdoor worden we in staat gesteld om onszelf en anderen te “healen”. Het boek is voorzien van eenvoudige en praktische oefeningen die met een beetje concentratie simpel en snel uit te voeren zijn. Iedereen heeft recht op een leven zonder angst, pijn of stress. Dit boek is een hulp op de weg naar een bewuster en gelukkiger leven.

Hoofdstukken die tijdens de workshop/lezing aan bod kwamen


Hoofdstuk 1 

Bewustzijn en Verstand.

Het gevoel is ons intuďtie. Eigenlijk zegt het woord gevoel al genoeg. Je voelt het. Maar dat is nog niet voor iedereen even duidelijk. Nog lang niet iedereen is bij machte om het gevoel te herkennen laat staan er op vertrouwen. Heel vaak zeggen we wel “Het voelt niet goed” , maar we komen er dan ook heel vaak achter dat we moeten concluderen dat ons gevoel ons bedrogen heeft. Dat heeft te maken met het feit dat we dan niet in ons Bewustzijn zitten maar in ons Verstand, ook wel Ego genoemd.

Wat is Bewustzijn nu eigenlijk. We kennen allemaal de term “Hij komt tot bewustzijn”. In de volksmond bedoelen we dan “Hij komt bij, vaak uit een bewusteloosheid” na een ongeval of bijvoorbeeld na een operatie. We zeggen dan ook vaak “Hij wordt wakker”. Letterlijk betekent het ook “Hij wordt zich bewust”.  En toch denk ik dat bij velen nog het besef ontbreekt wat dat nou werkelijk betekent “Hij wordt zich bewust”. Maar waar wordt hij zich dan bewust van? Hij wordt zich bewust van zijn omgeving en van het feit dat hij alles om zich heen weer kan waarnemen. Maar Zuiver Bewustzijn zit veel dieper. Zuiver bewustzijn zit dieper dan je gedachten. Het kan zo diep zitten, dat je niets meer waarneemt. Dat is dan ook het meest intensieve “BewustZijn” dat je kunt bereiken. Voor nu is belangrijk te weten dat er een dieper bewustzijn is, dan alleen dat wat we zien, ruiken, proeven, horen of voelen (door aan te raken). Vanuit dat bewustzijn zijn we in staat om ons zesde zintuig, ons gevoel, te horen en te vertrouwen.
Het verstand vertelt ons alleen maar de dingen die we zo zoetjes aan in ons leventje hebben ervaren. Verstand kan ook alleen maar vanuit ervaring putten. Met andere woorden, creëren of verzinnen is voor ons verstand onmogelijk. Creëren doen we dus vanuit ons zuivere bewustzijn. Het verstand is dus ons ego. Nu wordt ego vaak als negatief afgeschilderd maar dat is ook onjuist. We hebben ons ego iedere dag weer nodig. Juist omdat het uit ervaringen put. Tenslotte zal je baas het beduidend minder waarderen als je te laat op het werk komt en is het zonde van de rekening als je zonder reden of afzegging een behandeling laat schieten in het ziekenhuis. Nog erger, de extra kosten die je moet betalen als een rekening te laat wordt betaald. Ook om ons werk te doen is ego nodig want tenslotte wordt heel veel arbeid verricht door de ervaring die we er in hebben opgedaan en die dus zit opgesloten in ons ego. Dus we hebben ego nodig en ego is dus helemaal geen negatief iets. Maar het ego kan je dus ook verstoren. Vooral wanneer het gaat over iets waar ego geen aandacht voor heeft gekregen door jou. Want ook alle emoties die we kennen, zitten in je ego. Of het nu gaat over verdriet, pijn, angst, onzekerheid, het zijn allemaal emoties waarvan je steeds doordrongen wordt door het ego als de aandacht daaraan heeft ontbroken. De ervaringen zullen altijd blijven bestaan. Die ervaringen helpen tenslotte ook bij de ontwikkeling van ons zuivere gevoel.


Samenvattend: Ons BewustZijn is iets dat we allemaal hebben, nooit kwijt zijn geweest, alleen waren we ons volstrekt onbewust van de connectie met ons BewustZijn en wat we van daar uit allemaal kunnen creëren.
Ons verstand kan ons alleen maar de dingen aanreiken vanuit de ervaringen die we als mens hebben gekregen. We hebben ons verstand op gezette tijden heel erg nodig. Belangrijk is, dat we weer leren de balans te zoeken tussen verstand en BewustZijn. Met andere woorden, als we weten hoe we in diepste bewustzijn kunnen komen, hebben we het verstand alleen maar nodig voor de dagelijkse “aardse” dingen waar we mee te maken hebben. Het BewustZijn zal ons echter helpen bij het vertrouwen op ons gevoel.


Hoofdstuk 2

Hoe herkennen we het Gevoel

Gevoel herkennen is voor velen een lastige zaak. Vooral in het begin wordt je overspoeld door twijfels. Kijk er niet raar van op als je in het begin enorm veel behoefte hebt aan bevestiging. Gaandeweg zul je echter gaan beseffen dat je steeds meer op je gevoel kunt gaan vertrouwen en dat je gevoel je alleen maar helpt. Je gevoel (bewustzijn) wil alleen maar datgene wat goed voor je is.

Heel vaak lees of hoor je dat iets puur intuďtief is gedaan. Of zoals men dan zegt “ik ben puur op mijn gevoel afgegaan”. Dat zijn de meest zuivere zaken die je kunt doen. Maar dan wordt vaak niet beseft, hoe dat dan tot stand is gekomen.
Het makkelijkst om het te omschrijven is het volgende:

 Als je iets doet waarover je van tevoren hebt nagedacht hoe je het gaat doen, dan doe je dat
 vanuit het verstand, dus vanuit Ego.
 Als je iets doet zonder dat je er van tevoren over nagedacht hebt, maar puur spontaan, dan doe je dat vanuit je gevoel. Dan doe je het als het ware op een ingeving die je niet hebt overdacht en waarvan je de oorsprong niet kent. Soms zijn dit ook dingen waar je zelf enigszins verbaasd van staat als “Heb ik dat gezegd?” of “Ik wist niet eens dat ik dat kon”.

Hieruit is soms ook duidelijk verbazing over jezelf te proeven. Ik wist niet dat ik dat kon of dat ik dat durfde te zeggen.
Hoe meer je op dit soort dingen gaat letten bij jezelf, hoe meer je gaat vertrouwen op je gevoel. En hoe meer je gaat beseffen wat je gevoel is.
En denk eraan, het gevoel oftewel bewustzijn is het meest zuivere wat je bezit. Het bedriegt je nooit, dus als je in de situatie zit, dat je tegen jezelf zegt “Mijn gevoel heeft me bedrogen” dan wil dat dus zeggen dat het niet vanuit je gevoel is gekomen maar vanuit je verstand. Denk maar eens terug aan een situatie waarbij je je bedrogen voelde door je gevoel. En denk dan eens aan hoe je tot die bepaalde conclusie bent gekomen. Je zult zien dat het dan vaak te herleiden is tot iets wat of waarover je hebt nagedacht.
Wantrouwen is een prachtig voorbeeld. Soms wantrouwen we iemand of iets en zeggen dan “Mijn gevoel is hier niet goed over”. Als je er wat beter naar kijkt, zul je ontdekken dat dat gevoel ontstaan is, doordat je eerst allerlei scenario's de revue hebt laten passeren in je hoofd. Daarbij heb je conclusies getrokken en het uiteindelijke gevolg is dan “Mijn gevoel is hier niet goed over”. Eigenlijk is het een conclusie uit een beredenering die in je hoofd heeft plaats gevonden. Het uiteindelijke resultaat is dus een beslissing vanuit ego, vanuit het verstand. Immers, dat is de plek waar we beredeneren en onderbouwen. Soms al gekoppeld aan een vooroordeel wat eveneens in het verstand tot stand komt al of niet gehaakt aan een eerdere ervaring of aan iets wat door de omgeving is opgelegd.


Hoofdstuk 3

Hoe komen we in ons Pure ( Zuivere) BewustZijn?

Geen vijand kan je zo beschadigen als je eigen ongecontroleerde gedachten.

Net zo goed als we onze gedachten kunnen focussen op iets, kunnen we ook onze gedachten stop zetten. Nu zul je zeggen dat het haast onmogelijk is omdat we de hele dag met onze gedachten bezig zijn maar niets is minder waar.
Om in ons Zuivere BewustZijn te komen, is het goed om eerst weer te leren hoe we onze gedachten kunnen onderbreken of zelfs stoppen. In het begin is dit voor velen beslist lastig maar veel oefening baart kunst. Mensen die gewend zijn aan mediteren, zullen dit sneller voor elkaar krijgen omdat mediteren ook een manier is of kan zijn om gedachten te stoppen.
Eén van de essentiële dingen om te komen tot Zuiver BewustZijn is onder andere bewust observeren. Daarnaast is het van belang, als je kijkt, om dat zonder oordeel of emotie te doen. Dat betekent dus dat je alleen maar kijkt zonder er iets van te vinden of iets bij te voelen.
We gaan dan nu maar eens de gedachten stoppen. Ik stel dat bewust zo, want als ik zou zeggen we gaan nu proberen om onze gedachten te stoppen, dan geven we daarbij geen vertrouwen aan ons
BewustZijn en daarmee remmen we het proces af.


Stoppen van de gedachten met de Kleuren Techniek


Ga gemakkelijk op een stoel zitten of liggen op een bed op een plek waar je een tijdje niet gestoord kunt worden en ook zonder telefoon. Leg je handen zo, dat ze elkaar niet kunnen raken. Sluit je ogen. Bekijk je gedachten die voor je ogen voorbij drijven. Laat je gedachten maar gewoon dwalen zonder er iets van te vinden, zonder beoordeling of veroordeling en zonder emoties. Puur alleen maar bekijken. Doe dit een minuut of drie. Niets anders dan bekijken. Na een minuut of drie neem je in je hoofd een kleur waar je blij van wordt en die jou snel triggert. Concentreer je op die ene kleur die zich in een bepaalde vorm voor je manifesteert. Dat kan zijn in een cirkel, een driehoek, misschien wel gewoon een streep of een vlek. Bekijk ook de kleur in die vorm zonder er iets van te vinden. Eveneens zonder emoties en zonder bijgedachten.

Puur alleen die kleur in die vorm. Als de vorm verandert, is dat geen probleem. Bekijk de verandering ook weer zonder bijgedachten of emoties. Ook als de kleur verandert, bijvoorbeeld het wordt feller of juist minder fel of misschien zelfs verandert de kleur, ook dat is allemaal geen probleem. Laat maar gebeuren. Bekijk alleen. Observeer zonder bijgedachten.
Als je je bewust wordt, dat andere gedachten aan je voorbij gaan, ga dan weer heel rustig naar die ene kleur in die vorm terug. Probeer de focus op die ene kleur te houden. Na verloop van enige minuten laat je de kleur en de vorm los.  Misschien blijft de kleur nog in beeld en dat is prima, maar je hebt er geen specifieke aandacht meer voor. Als het goed is, ben je nu gedachteloos. Dit is de Staat van Absolute Rust en ben je volledig in je Zuivere BewustZijn. Is dat niet het geval, begin dan weer even van voren af aan.

Door deze meditatieoefening vaak te doen, zul je zien dat die staat van absolute rust steeds langer gaat duren. Dit is ook de staat van waaruit je kunt creëren. Creëren komt namelijk uit het niets! Het kan zijn dat je beelden voorbij ziet komen maar het kan ook heel goed zijn dat alles “donker” is. Als je die staat bereikt ben je in het diepste Zuivere BewustZijn.
Het kan zijn dat je vanuit die diepe staat van absolute rust, zaken boven ziet borrelen. Dit zijn de meest zuivere gedachten die je kunt krijgen. Het kan zijn dat het minder aan de verwachting voldoet dan je misschien had gehoopt, maar het zuivere BewustZijn weet heel goed wat goed voor jou is als persoon. Accepteer dus gewoon wat komt.

Verder lezen
In het boek Leven en “Healing” vanuit Puur BewustZijn kun je door het boek te bestellen bij Boekscout:
http://www.boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=4690


Workshop
De workshop / lezing  Leven en “Healing” vanuit Puur BewustZijn gepresenteerd door René Meinema was bijzonder interessant en leerzaam.
Er was genoeg  ruimte om vragen te stellen en de boeiende oefeningen en presentatie nodigen zeker uit tot een vervolg.

Thuis even alles rustig laten bezinken…
dank je wel, René !

Annelies
< © Annelies van Rheenen >